Sort By: Direction:
  • Борис Луканов

    Борис Луканов е експерт по маркетинг, реклама и публични комуникации. Магистър „Реклама и Връзки с обществеността” в...
  • Василена Вълчанова

    Василена Вълчанова е маркетинг консултант, трейнър и презентатор. Има над 10 години опит с изграждане на цялостни ма...