Sort By: Direction:
  • Тинка Цонева

    Тинка Цонева е Маркетинг мениджър на Данон България. Има над 15 години опит в бизнес света на бързооборотните стоки,...
  • Веселин Димитров

    Веселин Димитров разполага с доказан опит в разработването и прилагането на комуникационни стратегии, антикризисните...