• Да са български граждани.
  • Да са на възраст между 18-35 години (т.е. да бъдат родени не по-рано от 1 януари 2001 и не по-късно от 30 ноември 1984 г. ).
  • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата.

Всички правила за конкурса…

  • Не, напълно безплатно е.
  • Да. Но трябва да се подаде отделна кандидатура. Всеки кандидат може да подаде участие в не повече от 2 категории.
TOP