• Да са български граждани.
 • Да са на възраст между 18-35 години (т.е. да бъдат родени не по-рано от 1 януари 2001 и не по-късно от 30 ноември 1984 г. ).
 • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата.

Всички правила за конкурса…

 • Не, напълно безплатно е.
 • Да. Но трябва да се подаде отделна кандидатура. Всеки кандидат може да подаде участие в не повече от 2 категории.
 • Задължително:
  Представяне на кандидата
  Информация за проекта
  Резултати от проекта
  Роля, участие на кандидатстващия в проекта.
 • Допълнително
  Видео представяне
  **Всички допълнителни полета са в полза на участника спрямо конкуренцията в конкурса. За да може журито да оцени по-добре кандидатурите.
TOP