• Да са български граждани.
 • Да са на възраст между 16-35 години (т.е. да бъдат родени не по-рано от 1 януари 2006 и не по-късно от 07 октомври 1987 г. ).
 • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата.

Всички правила за конкурса…

 • Задължително:
  Представяне на кандидата.
  Информация за проекта.
  Резултати от проекта.
  Роля, участие на кандидатстващия в проекта.
 • Допълнително:
  Видео представяне.
  **Всички допълнителни полета са в полза на участника спрямо конкуренцията в конкурса. Журито, за да оцени по-добре кандидатурите.
 • Не, напълно безплатно е.
 • Кандидатури  за участие се приемат до: 14.08.2022 г.
 • Да. Но трябва да се подаде отделна кандидатура. Всеки кандидат може да подаде участие в не повече от 2 категории.
TOP