Често задавани въпроси

  • Да са български граждани.
  • Да са на възраст между 16-35 години (т.е. да бъдат родени не по-рано от 1 януари 2006 и не по-късно от 07 октомври 1987 г. ).
  • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата.

 

Всички правила за конкурса…

Задължително:

  • Представяне на кандидата.
  • Информация за проекта.
  • Резултати от проекта.
  • Роля, участие на кандидатстващия в проекта.

 

Допълнително:
Видео представяне.
**Всички допълнителни полета са в полза на участника спрямо конкуренцията в конкурса. Журито, за да оцени по-добре кандидатурите.

Попълнете формата за участие на този адрес

Не, напълно безплатно е.

Кандидатури за участие се приемат до: 15.09.2024 г.

Да. Но трябва да се подаде отделна кандидатура. Всеки кандидат може да подаде участие в не повече от 2 категории.