Ако смятате, че притежавате необходимите качества и отговаряте на правилата за участие, включете се в първото издание на Digital Stars и имате шанса да сте сред първите отличени. Подайте своята кандидатура, като попълните формата за участие в конкурса. Кандидатите могат да вземат участие в една категория.

Също така, имате право да номинирате свой колега или познат, който смятате, че е има значителни постижение в някоя от 10-те категории.

За да може да бъде кандидатурата достойна и за да се отличите, трябва :

  • Вашето case study ( може да бъдат няколко) да съдържа максимално подробна информация за проекта/клиента/бранда;
  • Да опишете заложените цели в началото на проекта;
  • Да обобщите предизвикателствата, с който сте се сблъскали;
  • Да опишете методите, начините и инструменти, които са използвани по време на проекта;
  • Да посочите резултатите от свършената работа и статистика;
  • Проектите, с които участвате трябва да бъдат актуални - осъществени в последните 2 години;

Кандидатурата може да бъде изпратена като презентация в (PDF или PowerPoint) или видео ( споделено чрез хипервръзка за гледане или сваляне). В случай, че номинирате друг кандидат, ваша отговорност е да предоставите подробни данни за неговите постижения.

Отличия ще бъдат връчени в следните 10 категории:

1) PPC (Pay-per-click) реклами
Специалисти, които успяват да постигат добри резултати при платена реклама, ниска цена на резултат (CPR) и отлична възвръщаемост на инвестицията от реклама (ROAS).

2) Social Media Marketing/ Маркетинг в социалните мрежи
Специалисти, за които няма тайни в управлението на социалните мрежи и постигат отлични резултати и висока ангажираност във популярни мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn и други.

3) SEO (Search Engine Optimization)
Специалисти в оптимизирането за търсещите машини като Google, постигайки отлични резултати в позициите на търсачките, подобрявайки видимостта, трафика и конверсиите на своите клиенти.

4) Content Marketing / Маркетинг чрез съдържание
Майстори на словото, които чрез думи, успяват да представят продуктите и услугите по най-добрия възможен начин, създавайки качествено и уникално съдържание.

5) Маркетинг стратегии и бизнес развитие
Умовете успяващи да изградят успешни маркетинг стратегии, помагайки на компаниите да постигнат своите цели, да се развиват и да увеличават приходите си.

6) Email маркетинг
Специалистите, за които създаването на успешни email кампании и реализирането на продажби чрез тях, не представлява трудност.

7) Дигитален PR & Influence Marketing
Специалистите, които знаят как да използват силата на лидерите на мнение и авторитети в различни области, за да постигат отлични резултати за своите клиенти.

8) Creative
Нестандартно мислещи и безкрайно креативни създатели на интересни и нетипични маркетинг идеи и концепции, които ангажират голяма аудитория и провокират положителни реакции.

9) E-commerce
Специалистите в онлайн търговията, които успешно помагат да увеличат продажбите на онлайн магазините и да постигнат значителен растеж на онлайн бизнесите, достигайки до нови клиенти.

10) Автоматизации и чат ботове
Майсторите на умните автоматизации и логически последователности, помагащи за постигане на маркетинг цели и резултати за бизнесите.

Критериите за оценяване на кандидата са на база на представяне на проект/проекти, които имат ясно дефинирана цел и резултати в съотвената категория.

ВАЖНО: Всякаква информация и данни, предоставени в конкурса, трябва да бъдат със съгласието и разрешението на клиента, за който се отнася проектът. Всяка кандидатура, неотговаряща на условията за кандидатстване, няма да бъде допусната за оценяване от журито.

Крайният срок за кандидатстване е до 23: 59 ч. на 27.10.2019 г.

Кандидатури, получени след изтичане на крайния срок, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

TOP