Кандидатствай

Ако сте от 16 до 35 годишна възраст и смятате, че притежавате необходимите качества и отговаряте на правилата за участие, които може да проверите тук – включете се в шестото издание на Digital Stars и имате шанса да бъдете сред отличени за 2024 година. Подайте своята кандидатура, като попълните формата за участие в конкурса. Кандидатите могат да вземат участие в една категория.

Също така, имате право да номинирате свой колега или познат, който смятате, че има значителни постижение в някоя от 10-те категории.

За да може да бъде кандидатурата достойна и за да се отличите, трябва:

  • Вашето case study (може да бъдат няколко) да съдържа максимално подробна информация за проекта/клиента/бранда;
  • Да опишете заложените цели в началото на проекта;
  • Да обобщите предизвикателствата, с които сте се сблъскали;
  • Да опишете методите, начините и инструменти, които са използвани по време на проекта;
  • Да посочите резултатите от свършената работа и статистика;
  • Да посочите ролята, участието и приносът си към проекта, с който кандидатствате;
  • Проектите, с които участвате трябва да бъдат актуални – осъществени в последните 2 години;

Кандидатурата може да бъде изпратена като презентация в (PDF или PowerPoint) или видео (споделено чрез хипервръзка за гледане или сваляне).

ВАЖНО: В случай, че номинирате друг кандидат, ваша отговорност е да предоставите подробни данни за неговите постижения.

ВАЖНО

Всякаква информация и данни, предоставени в конкурса, трябва да бъдат със съгласието и разрешението на клиента, за който се отнася проектът. Всяка кандидатура, неотговаряща на условията за кандидатстване, няма да бъде допусната за оценяване от журито.

Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 ч. на 15.09.2024 г.

Кандидатури, получени след изтичане на крайния срок, няма да бъдат разглеждани и оценявани.