Жури

Независимо жури ще разгледа получените кандидатури във всяка от 10-те категории. В състава на журито заемат място доказани специалисти в сферата на дигиталния маркетинг, с дългогодишен опит и забележителни професионални успехи. Тяхната задача ще бъде безпристрастно да оценят кандидатите и да отличат най-добре представилите се от тях.

За да бъде гарантирано справедливо оценяване, в състава на журито няма да бъдат допуснати: организаторите, свързани с организатора компании, служители на компании, свързани с организатора, близки роднини, свързани с управителите на компании и всякаква друга връзка, която би породила конфликт на интереси или би компрометирала решенията на журито. 

Всички членове на журито попълват декларация за безпристрастност, чрез която да се въздържат от вот или оценка, която би могла да компроментира честността на своя избор. Изключение в правилата на конкурса при отличаване на номинирани/кандидатирали се участници, може да бъде направено само при единодушно решение от страна на журито в определена категория. Критериите за оценяване на кандидата са на база на представяне на проект/проекти, които имат ясно дефинирана цел и/или резултат в съотвената категория.

Освен това, ако член на журито работи в една и съща компания с даден кандидат или имат доказана роднинска връзка, той няма да има право да оценява конкретната кандидатура.