За участие в конкурса Digital Stars могат да е кандидатират или да бъдат номинирани маркетингови специалисти, които отговарят на следните условия :

  • Да боравят свободно с български език 
  • Да са на възраст между навършени 18-35 години
  • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата. 
  • Един кандидат има правото да участва в 2 категории, но с различни кандидатури/проекти/ 
  • В случай, че той е подал участие за една категория и бъде номиниран в няколко други категории, кандидатът има право да се състезава в максимум 2 категории, като той решава кои да бъдат те, преценявайки своите шансове за победа. 
  • В конкурса нямат право да участват: организаторите, свързани с организатора компании, служители на компании, свързани с организатора, роднини, свързани с управителите на компании и всякаква друга връзка, която би породила конфликт на интереси или би компрометирала решенията на журито. 
  • Кандидатурите трябва да бъдат подкрепени с прикачени проекти, които съдържат информация за проекта, резултати за проекта, участието и ролята на кандидата в проекта. 

 

 Внимание, в противен случай кандидатурите нямат да бъдат одобрени за участие.

 
TOP