За участие в конкурса Digital Stars могат да е кандидатират или да бъдат номинирани маркетингови специалисти, които отговарят на следните условия :

  • Да боравят свободно с български език
  • Да са на възраст между 18-35 години (т.е. да бъдат родени не по-рано от 1 януари 2001 и не по-късно от 30 ноември 1984 г. ).
  • Да имат до 5 години опит в сферата на дигиталния маркетинг и онлайн рекламата.
  • Един кандидат има правото да кандидатства само в една категория.
  • В случай, че той е подал участие за една категория и бъде номиниран в няколко други категории, кандидатът има право да се състезава в максимум 2 категории, като той решава кои да бъдат те, преценявайки своите шансове за победа.
  • В случай, че номиниран кандидат е член на журито, той трябва да избере дали да остане в състава на журито или да бъде участник в конкурса. Не се допуска съвместяване на двете.
  • В конкурса нямат право да участват: организаторите, свързани с организатора компании, служители на компании, свързани с организатора, роднини, свързани с управителите на компании и всякаква друга връзка, която би породила конфликт на интереси или би компрометирала решенията на журито.
  • Те трябва да подкрепят своите кандидатури с подробни примери, данни и резултати от техни проекти.

Крайният срок за кандидатстване е 27.10.2019 - 23:59 ч. Кандидатури, подадени след крайния срок няма да вземат участие в Конкурса.

TOP