Мария Желязова

Мария ръководи отдел „Корпоративни комуникации“ в TBI Bank и управлява развитието на бранда на двата основни пазара на компанията – България и Румъния. Тя отговаря и за изграждането на международната репутация на организацията и позиционирането й като банка от следващо поколение.

Мария има професионален опит в международни организации като Societe Generale Еxpressbank и Coca-Cola HBC като през годините развива своята кариера в различни сфери на комуникациите, в това число разработване на подходящите кампании и канали, организиране на CSR активности, стимулиране ангажираността на вътрешни и външни аудитории, изграждане на работодателска марка, stakeholders management, управление на събития и др. Тя е лектор към London school of PR.

Мария е и сред основателите на сдружение 1 Процент Промяна – дружество с нестопанска цел, чиято мисия е да бъде двигател на положителната промяна като създаде необходимите предпоставки за дългосрочен ангажимент в полза осъществяването на благотворителни каузи с моментален и дълготраен ефект.

Жури за следните категории

Дигитален PR&Influence маркетинг