Георги Георгиев

Георги Георгиев е изпълнителен директор и съосновател на Releva, маркетингова платформа, предоставяща цялостно решение за растеж и автоматизация на онлайн магазините, базирано на изкуствен интелект. Той е продуктов и технически лидер с повече от 20 години опит в областта на продуктовата стратегия, софтуерното инженерство, големите данни и машинното обучение. Той успешно е изграждал платформи на база изкуствен интелект и големи данни, които се използват от милиони потребители. Георгиев има доктурантура от Софийския Университет и Global Executive MBA от Instituto de Empresa (IE), Мадрид.

Жури за следните категории

Електронна търговия