Спечели 2 билета за Digital4Plovdiv 2020

2020

Digital Stars е Конкурс за най-добри млади маркетолози на България 2020. Конкурсът ще отличи млади талани в 10 състезателни категории в сферата на дигиталния маркетинг. Имате възможност да спечелите 2 безплатни билета за Digital4Plovdiv.

Digital4Plovdiv – Годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия е събитие за актуални и ефективни методи за работа в Интернет изградило името си през годините и многобройните си издания в Пловдив.

Всеки може да участва в играта като отбележи/тагне в коментар под съответния пост, някой, който смята, че е подходящ да участва в конкурса. Победителя ще се изтегли на 31.08.2020 година.

Ако отбележите в коментар някой, който може да кандидатства в Конкурса за най-добри млади дигитални маркетолози 2020 година, участвате автоматично в томболата за 2 безплатни билета за годишната конференция Digital4Plovdiv.

Общи условия и правила на играта:

1. Организатор на играта е Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation

Участниците в играта са задължени да спазват условията и правилата, които по-долу се споменават като Официални Правила на Играта („Официални правила“). Официалните правила на играта са достъпни по време на целия период на играта в страницата на Digital Stars в отдел “Новини”. Организаторът на играта има право да допълва или да променя Официалните Правила във всеки един момент, като промените влизат в сила след публикуването име в сайта:

Начало

2. Продължителност на играта: от 25.08.2020 до 30.08.2020. Играта се провежда на територията на България.

3. В играта могат да участват всички физически лица, клиенти и магазини със седалище в България, с изключение на служителите на Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation, както и членове на семействата им.

4. Организаторът има абсолютното право да прекрати играта във всеки един момент, съгласно точка 1, в случаи на злоупотреба, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. При тези случаи не се дължи никакво обезщетение на участниците.

5. Участниците се задължават да спазват Официалните Правила и техните условия.

6. За наградата са определени два билета за двудвневната конференция Digital 4 Plovdiv.

7. Ако даден участник не е спазил необходимите условия за включване в играта, Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation си запазва правото да не го включи в общото теглене на печелившите.

8. Участникът, който ще спечели посочената по-горе награда, ще бъдат изтеглен на случаен принцип на 31.08.2020, чрез томбола, в която ще участват хората, които са заявили своето участие чрез тагване в коментар в периода на провеждане на играта, от 25.08.2020 до 30.08.2020.

9. Обявяването на печелившият ще бъде предмет на отделен пост, който ще се публикува на страницата на Digital Stars във Facebook не по-късно от 31.08.2020.

10. Венера Козметикс ще се свърже с печелившият в срок от 3 работни дни след приключването на играта. Ако печелившият не отговори в рамките на 3 работни дни, губи правото си да получи своята наградата.

11. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят коментари/участия/харесвания „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността;
б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила.
Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като той не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

13. Наградата може да бъде получена само чрез посочен имейл адрес от страна на печелившия.

14. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

15. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation, както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и с дейността на фирмата.

16. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши участници, претенции, разкрити злоупотреби, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

17. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в информационните системи, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната игра и/или доставката на награди.

18. Евентуално възникнали спорове между организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

19. Организаторът на играта не носи отговорност при предоставен невалиден, недействащ, нереален имейл и телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

20. Фондация “Джиджитъл4”  /’ ENG -> Digital4 Foundation си запазва правото да промени периода на играта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта и/или да я прекрати.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Последни публикации